Beszámoló a pilisszántói környezetvédelmi nyári táborról

2018.08.17. – 10:00

Környezetvédelmi nyári tábor Pilisszántón 

l. turnus: 2018. július 16-20.; ll. turnus: 2018. július 23-27.

Az idei évben is lehetőség nyílt arra, hogy a Deák17 Galéria a nyári szünetben 10-16 éves tanulóknak programokat szervezzen. A pilisszántói tábor az idei évben valósult meg másodszor a Deák17 Galéria szervezésében, lebonyolításában, kétszer öt nap időtartamra, teljesen ingyenesen, köszönhetően a városi önkormányzat támogatásának.

A tábor tematikájának kidolgozása során igyekeztünk komplexebb célokat megvalósítani, úgy hogy a programban való egy-egy hetes részvétel a gyerekek számára mégis élvezetes, izgalmas, változatos, és mindemellett nyomot hagyó, hasznos, tanulságos, tevékeny időtöltés legyen. A Deák17 Galéria nyári táborának fókuszában az állt, hogy a korcsoport számára mind otthon, mind az iskolában nehezen elérhető és kivitelezhető technikát, a makett-készítés módszertanát, technikáját és szemléletét elsajátítsák, valamint megismerkedjenek a megújuló energiaforrások működésével, felhasználási lehetőségeivel városi környezetben, sőt az alkotói folyamatok során a projektmenedzsment elveit és módszereit is kombinálva a makettezéssel a csoportmunka egy új fajtáját tehették magukévá a gyerekek.

Az egész munkafolyamatot a galéria munkatársai és meghívott oktatók segítették, elméleti és gyakorlati javaslatokkal, ötletekkel. A táborozókat négy-öt csoportra osztottuk, mindegyik csapat egy elképzelt épületet makettezett le meghatározott anyagból és funkcióval, valamint használandó megújuló energiaforrással. A különböző jellemzők kisorsolását egy erre a célra készített dobókockával végeztük. A csoportokat úgy alakítottuk ki, hogy mindegyik korosztály képviselve legyen, fontos szempont volt, hogy változó legyen a diákok képessége, hogy segíteni tudják egymást, így egyenlő „erőfeltételeket” biztosítottunk mindegyik csapat számára.

A nyári tábor turnusainak átlagéletkora 11-12 év volt. Azonban előfordult, hogy 4 év korkülönbség is volt a csapattagok között, ezért arra ösztönöztük a nagyobb gyerekeket, hogy figyeljenek a kisebbekre, segítsék a munkájukat. A közös makett-építés során a csapatvezetőnek, foglalkozásvezetőnek a kicsiket segítenie kellett abban, hogy bevonódjanak a munkafolyamatba. Ennél a korosztálynál leginkább a figyelem fenntartása, a motiválás jelentett kihívást, illetve az elmélyült és alapos munkára való ösztönzés.

A hetet és alkotást lezáró csapatonkénti prezentáció nagyon fontos pontját képezte a programnak, mely során a táborozók retorikai, előadói képességeiket is gyakorolhatták. Javasolt a további munka során a szociális és anyanyelvi kommunikációs kompetenciák további folyamatos erősítése. A négyfős csoportokban mindenkinek megvolt a maga felelősségteljes szerepe. Mivel a gyerekek különböző közegből érkeztek, sokak számára ismert volt a projektmódszerben való tevékenykedés, mások számára azonban új kihívást jelentett. Kiemelkedően fontos programpontnak tartottuk a foglalkozások utáni közös rendrakást, takarítást, a megmaradt anyagok közös szortírozását, ezzel is erősítve a gyermekekben az újrahasznosítás gondolatának fontosságát. Megtekintve a program során készített alkotásokat, meghallgatva a gyerekek, és szülők véleményét a táborról, személyesen úgy értékelem, hogy a programunk sikeresen zárult mindkét hét tekintetében, és a gyerekek hasznosítható tudással, maradandó élményekkel tértek haza.

A nyári tábor ll. turnusának két résztvevője, Temesváry János és Saracco Alex videót készítettek élményeikről, amely ide kattintva tekinthető meg.

Megjelenések:

2018. augusztus 14. – Tilos Rádió – Tótumfaktum c. kulturális műsor – beszélgetés Kaposi Dorkával

2018. július 30. – M1 – Kék bolygó c. környezetvédelmi műsor – riport a Deák17 Galéria környezetvédelmi nyári táboráról