Beszámoló a makettező nyári táborról

2017.09.01. – 2017.09.30.

Makettező nyári tábor

1. turnus: 2017. július 3-7. (11 fő)

2. turnus: 2017. augusztus 21-25. (15 fő)

3. turnus: 2017. augusztus 28. – szeptember 1. (12 fő)

A Galéria 10-16 éves tanulóknak szervezte a tábort, a külső helyszín (Feneketlen tó és a Budai Arborétum) bevonásával pedig sokat lehettek a gyerekek természetes környezetben. A Deák17 Galéria nyári táborának fókuszában az állt, hogy a korcsoport számára mind otthon, mind az iskolában nehezen elérhető és kivitelezhető technikát, a makett-készítés módszertanát, technikáját és szemléletét elsajátítsák, valamint megismerkedjenek a megújuló energiaforrások működésével, felhasználási lehetőségeivel városi környezetben, sőt az alkotói folyamatok során a projektmenedzsment elveit és módszereit is kombinálva a makettezéssel a csoportmunka egy új fajtáját tehették magukévá a gyerekek.

Az egész munkafolyamatot a galéria munkatársai és meghívott oktatók segítették, elméleti és gyakorlati javaslatokkal, ötletekkel. A táborozókat négy-öt csoportra osztottuk, mindegyik csapat egy elképzelt épületet makettezett le meghatározott anyagból és funkcióval, valamint használandó megújuló energiaforrással. A különböző jellemzők kisorsolását egy erre a célra készített dobókockával végeztük. A csoportokat úgy alakítottuk ki, hogy mindegyik korosztály képviselve legyen, fontos szempont volt, hogy változó legyen a diákok képessége, hogy segíteni tudják egymást, így egyenlő „erőfeltételeket” biztosítottunk mindegyik csapat számára.

Az idei választott téma a megújuló energiák felhasználási lehetőségei és a tábor Galérián kívüli helyszínének a Feneketlen tónak és a Budai Arborétumnak sajátosságai köré építettük fel a napi tevékenységeket, játékokat (pl. Activity – a Feneketlen tó és a Budai Arborétum nevezetességeivel és az előző napokon elhangzott szakkifejezésekkel), illetve prezentáció-vetítéssel tettük hatékonnyá az ismeretátadást. Tudatos ismétléssel minden előzőleg tanult információt folyamatosan visszaidéztünk, így segítettük a tanultak memorizálását. A választott technikák a gyerekek érdeklődésének megfelelőek voltak (grafit-rajz, pasztell-rajz, papírmasé).