Beszámoló a környezetvédelmi nyári táborról

2017.09.01. – 2017.09.30.

Környezetvédelmi nyári tábor Pilisszántón 

1. turnus: 2017. július 17-21.; 2. turnus: 2017. július 24-28.

A pilisszántói tábor az idei évben valósult meg először, a D17 Galéria szervezésében, lebonyolításában, kétszer öt nap időtartamra, teljesen ingyenesen10-16 éves tanulóknak, köszönhetően a városi önkormányzat támogatásának. A tábor tematikájának kidolgozása során igyekeztünk komplexebb célokat megvalósítani, a tábor fókuszában az állt, hogy a korcsoport számára mind otthon, mind az iskolában nehezen elérhető és kivitelezhető technikát, a makett-készítés módszertanát, technikáját és szemléletét elsajátítsák, valamint megismerkedjenek a megújuló energiaforrások működésével, felhasználási lehetőségeivel városi környezetben, sőt az alkotói folyamatok során a projektmenedzsment elveit és módszereit is kombinálva a makettezéssel a csoportmunka egy új fajtáját tehették magukévá a gyerekek.

A nyári tábor turnusainak átlagéletkora 11-12 év volt. Azonban előfordult, hogy 4 év korkülönbség is volt a csapattagok között, ezért arra ösztönöztük a nagyobb gyerekeket, hogy figyeljenek a kisebbekre, segítség a munkájukat. A közös makett-építés során a csapatvezetőnek, foglalkozásvezetőnek a kicsiket segítenie kellett abban, hogy bevonódjanak a munkafolyamatba. Ennél a korosztálynál leginkább a figyelem fenntartása, a motiválás jelentett kihívást, illetve az elmélyült és alapos munkára való ösztönzés. Az általános napirendi pontok életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodtak. Lehetőséget teremtettünk az alkotás és a pihenőidő eltöltésének helyes arányára. Az idei választott téma, a megújuló energiák felhasználási lehetőségei köré építettük fel a napi tevékenységeket, játékokat, illetve prezentáció-vetítéssel tettük hatékonnyá az ismeretátadást. Tudatos ismétléssel minden előzőleg tanult információt folyamatosan visszaidéztünk, így segítettük a tanultak memorizálását. A választott technikák a gyerekek érdeklődésének megfelelőek voltak.

A makettezés a gyermekek elméleti és kézügyességi készségét is fejleszti. A gyerekek közösen ötleteltek a funkcióról, anyaghasználatról, méretalkotásról, stílusokról, kiemelkedő kortárs építészeti makettek által is inspirálódva. Elsőként a makett megtervezése történt, figyelemmel a környezettudatos, és energiatakarékos megoldásokra és a makett átgondolt részletmegoldásaira. Ezután következett az anyagok megválasztása, szükségszerinti megmunkálása: leszabása, formázása, papírmasékészítés, festés, és legvégül a makett összeállítása. Ezt a komplex munkafolyamatot kiegészítette és megerősítette, hogy a gyermekek vegyes technikákkal és főként újrahasznosított anyagokkal dolgoztak. Ez a munkamódszer tudatosította bennük a felesleges hulladékképzés elkerülését, hangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát. Az újrahasznosítható anyagokat bátran és innovatívan használták fel.