Beszámoló a budapesti nyári művészeti táborról

2018.08.31. – 10:00

Budapesti nyári művészeti tábor 2018

1. turnus: július 2-6.
2. turnus: július 9-13.
3. turnus: augusztus 21-24.
4. turnus: augusztus 27-31.

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 2018-ban is megtartotta nyári táborait 8-14 éves gyermekek számára. A résztvevők egyéni, páros és csoportos művészeti foglalkozásokon vehettek részt, melyek középpontjában a városban lévő természet, a város élővilága állt. Témánk a természetes és környezetbarát anyagokból készülő, a város legkisebb lakóinak szánt rovarhotelek voltak. Az építményeket hasznosságuk mellett művészi alkotásként is értelmezhetjük és a táborozók törekedtek is az alkotás egyedi, kreatív megformálására. A tábor megalapozó tudás- és ismeretszerző programjait, felkészítő csapatépítő játékait, illetve a rovarhotel készítéshez szükséges alkotási folyamatok egy részét a Deák17 Galériában tartottuk, míg a látvány utáni szabadkézi rajzot, a pasztellel való alkotást és egyéb tárgyalkotó technikák fortélyait a Margit-szigeten sajátíthatták el a tábor résztvevői.

Legfőbb célunk volt, hogy a gyerekek személyisége, képességei kibontakozhassanak mind az egyéni, mind a csoportos munkában. A konkrét alkotásokon túl ezt segítették a különféle (csapatépítő, bizalmi, mozgásos, lazító stb.) játékok, illetve a Margitsziget természetes környezete, élővilága, mely külön motiváló erővel bírt. Célunk volt, hogy a gyerekek érzékenyek legyenek egymás felé és érzékenyek legyenek a körülöttünk lévő világra, a városra, amiben élnek, fontosnak tartsák a természet megóvását, az újrahasznosítás lehetőségét, felfedezzék ebben a maguk szerepét.

A nyári tábor turnusainak átlagéletkora 10-14 év volt. A harmadik turnusunkat 8-12 évesek számára hirdettük meg és az adott korosztály igényeinek megfelelően eszközöltünk változtatásokat mind a kommunikáció, az alkotói munkafolyamat, valamint a játékok tekintetében. Az idősebb korosztály a vártnak megfelelően nagy önállóságot mutatott, határozott elképzeléseik voltak, amiket többnyire sikeresen kiviteleztek, míg a kisebbek nagyobb mértékű odafigyelést, iránymutatást igényeltek. A kor és képességek figyelembevételével kialakított vegyes csapatokban az idősebbek ügyesen „irányították”, patronálták a kisebbeket. Az előadásokat úgy állítottuk össze, hogy azok figyelemfelkeltőek legyenek a résztvevők számára, mindezt interaktív módon, játékos formában tálalva. Úgy érezzük, hogy sikerült motiválni a gyerekeket, hiszen hatalmas várakozással és izgalommal fogtak neki a rovarhotel készítésnek, képességeik, kreativitásuk kibontakozott, fantáziájuk szárnyalt. Az elkészült munkák magukért beszélnek.

Mind a gyermekek, mind a szüleik visszajelzései és saját megítélésünk alapján is magasszínvonalú, sikeres táborokat zártunk. A résztvevők az egyes napokon is kifejezhették véleményüket egy általunk készített értékelő falon, amire bátran írhattak, rajzolhattak. A tábor utolsó napján pedig közösen értékeltük a hetet, megosztottuk egymással véleményünket, élményeinket. A táborozók közül többen kiemelték, hogy jó volt megismerni egymást és új barátokat szerezni, valamint jó érzéssel töltötte el őket az a gondolat, hogy egy olyan alkotást hozhattak létre, ami egyszerre hasznos építmény, és mint műalkotás mások által is megtekinthető. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy idén is jelentkeztek visszajáró táborozók, akik saját elmondásuk szerint a korábbi évekhez hasonló pozitív élményekkel gazdagodtak.

Reméljük, hogy az itt szerzett tudást magukkal viszik az iskolába, elsajátítottak számukra eddig ismeretlen technikákat, fejlődtek, újat tapasztaltak a projekt- és csoportmunka tekintetében. Továbbá reméljük, hogy hozzájárultunk személyiségük egészséges fejlődéséhez, kibontakozásához.


A táborokban elkészített rovarhotelek kihelyezése kerültek a Margitszigeten, a Rózsakert mögötti részen. Itt meg is tekinthetőek az alkotások. Az elkészített építmények hasznosságuk mellett művészi alkotásként is értelmezhetőek: a bal oldali rekeszekben mindig a rovarok igényeinek megfelelő, általuk használatba vehető hotelek kerültek kialakításra. A jobb oldali fakkokban pedig a táborozók egyedi elképzelésük szerint alakítottak ki lakásbelsőket, mikrovilágokat, amelyeket a rovarok ugyancsak birtokba vehetnek.Kérjük, hogy a rovarok beköltözködése érdekében senki ne nyúljon a hotelekhez, köszönjük!

A nyári táborok és az alkotások Margitszigeten való elhelyezése a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest Főváros, és a FŐKERT Nonprofit Zrt. együttműködésében valósult meg.

Megjelenések:

2018. július 9. – Főkert.hu – Diákok készítettek rovarhoteleket a budapesti nyári művészeti táborban