A kortárs képzőművészet tanítása és felhasználása tanórákon és múzeumpedagógiai foglalkozások keretében

Akkreditált pedagógus továbbképzés 2021 őszétől a Deák17 Galériában!

Saját szervezésű 120 órás, akkreditált pedagógus továbbképzésünk a kortárs művészet oktatására, és annak pedagógiai szempontú feldolgozására fókuszál. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs képzőművészet által gyakran megfogalmazott művészeti, társadalmi kérdéseket, amelyeket később újszerű, modern módszerekkel tudnak majd közvetíteni a gyerekek, diákok, múzeumlátogatók felé. Cél olyan ismeretek átadása, amelyek révén a résztvevők képesek lesznek a kortárs művészet hatását, működését és összefüggéseit önállóan értelmezni és adaptálni a művészeti nevelés gyakorlatában. Célunk az is, hogy a résztvevők megismerjék a vizuális nevelés során alkalmazható különféle szemléleteket, amelyek bevonják a különböző érzékszervi tapasztalatokat a művészet tanításába, a műelemzésbe és a vizuális alkotásba, fejlesztik a diákok verbális és vizuális önkifejezését, társas kompetenciáit, toleráns attitűdjét.

Az akkreditált képzésünk sikeres elvégzésért gyakorló pedagógusoknak 120 kreditpont jár.

Hálás vagyok, hogy részese lehettem. Nagy élmény volt a számomra. Ez a terület homályba veszett eddig, és most sokkal közelebb érzem magamhoz, sőt megszerettem a kortárs művészetet. Sokoldalú megközelítés e területen hatékonyan, sikeresen működő emberektől. Ki mástól lehetne tanulni, ha nem tőlük? Köszönöm szépen mindenkinek!” (Visszajelzés a tavalyi képzés egyik résztvevőjétől)

Kiknek szól a képzés?

Az általános- és középiskolában tanító rajztanárok, technikatanárok, vizuális neveléssel foglalkozó oktatók, alap- és középfokú művészeti iskolákban dolgozó művészetpedagógusok, pedagógusok és pedagógusi munkakörben foglalkoztatott médiapedagógusok, múzeumpedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok jelentkezését várjuk.

Meglévő vagy folyamatban lévő pedagógus diplomával rendelkezők is jelentkezhetnek. Megelőző szakmai gyakorlat nem feltétel.

 (Pedagógus diploma hiányában is lehet jelentkezni, de ebben az esetben nem tudunk a képzésről tanúsítványt kiállítani.)

A képzést minimum 8 fővel indítjuk el, és maximum 20 fő vehet részt rajta.

Mit tanulhatok meg a képzés során?

A kurzus végére a résztvevők megismerik a kortárs képzőművészet és a múzeumpedagógia kapcsolatát és ennek iskolai felhasználási lehetőségeit. Képesek lesznek a korszerű pedagógiai módszerek segítségével a kortárs művészet kontextusba helyezésére és közvetítésére, illetve feladat vagy óravázlat összeállítására, kidolgozására és gyakorlati alkalmazására.

A továbbképzés megszervezésével a Galéria segítséget szeretne nyújtani a 20. század második felének és a kortárs művészet oktatásához. A hiánypótló képzés elvégzésével a résztvevők többek között támpontokat kapnak a rajzórák keretében oktatandó kortárs művészettörténeti tananyag újszerű átadásához is.

A képzés emellett lehetőséget ad résztvevőknek, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a kortárs művészeti szféra intézményeivel, valamint  segítséget nyújthat iskolai projektnapok, programok összeállításához is.

Helyszín

Az elméleti oktatás a Deák17 Galériában és külső helyszíneken zajlik. Az előadások terepszemlékkel és gyakorlati részekkel egészülnek ki. A képzést személyes jelenlétet igényel, ha indokolt, akkor az első 30 óra online is megtartható. 

A továbbképzés során felkeresett külső helyszínek: Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Ferenczy Múzeumi Centrum, Vasarely Múzeum, Miskolci Galéria, Fővárosi Nagycirkusz, Budapest Galéria, Petőfi Irodalmi Múzeum, Iparművészeti Múzeum.

Mikor vannak az alkalmak?

A képzés alkalmai havonta kétszer, péntekenként 14:00 és 18:00 között, szombatonként 9:00 és 13:00 és14:00 és 18:00 között (egy óra ebédszünet) kerülnek megrendezésre az alábbi napokon:

– első 60 óra: 2021. október 1-2., október 8-9., november 5-6., november 12-13.

– a második 60 óra: 2021. december 3-4., december 10-11., 2022. január 7-8., január 14-15.

– a vizsga időpontja várhatóan: 2022. január 28-29.

Mennyibe kerül a képzés?

A képzés díja: bruttó 90 000 Ft. A fizetés lebonyolításáról valamint a részletfizetési lehetőségről bővebb információ a letölthető jelentkezési lapban olvasható.

A kurzus teljesítésének feltétele

Az akkreditált képzés elvégzésének és a tanúsítvány kiadásának feltétele: minimum 80 % jelenlét, az időközi rövidebb terjedelmű feladatok határidőre történő beadása és egy záródolgozat (óraterv) írása, valamint annak levezetése. A résztvevőtől elvárt további tartalmi követelmények: a kurzus végére a résztvevő ismerje a kortárs képzőművészet és a múzeumpedagógia kapcsolatát és ennek iskolai felhasználási lehetőségeit. Legyen képes a korszerű pedagógiai módszerek segítségével a kortárs művészet kontextusba helyezésére és közvetítésére, illetve feladat vagy óravázlat összeállítására, kidolgozására és gyakorlati alkalmazására.

A részletes programtervezet itt olvasható.

Jelentkezés

A képzés limitált létszámú, ezért a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk el, a sikeres jelentkezésről visszaigazolást küldünk.

Jelentkezni a regisztracio.deak17galeria@gmail.com e-mail címen lehet elektronikus formában.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 24., péntek

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

· Hiánytalanul kitöltött és kézzel aláírt* jelentkezési lap. A jelentkezési lap itt tölthető le.

· Pedagógus diploma* másolata (Pedagógus diploma hiányában is lehet a képzésre jelentkezni, de ebben az esetben tanúsítványt nem tudunk kiállítani.)

· A részvételi díj, részletfizetés esetén az első részlet befizetését igazoló dokumentum másolata.

Hiányos jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

A programokon fényképeket is készítünk, a képzésen való részvétellel a jelentkezők elfogadják a Galéria adatkezelési nyilatkozatát és házirendjét, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételeket a Galéria kommunikációs anyagaiban, sajtómegjelenései során használja fel.

Az Adatkezelési tájékoztató itt olvasható:

További információ kérhető a regisztracio.deak17galeria@gmail.com e-mail.

Sajtómegjelenések:

2021. szeptember 14., MAGYAR MÚZEUMOK, Akkreditált pedagógus továbbképzés a D17 Galériában LINK