Nagy Aton himnusz

MEBT rajzpályázat 2020

2020.10.12. – 2020.10.25.

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság Ókori Egyiptomi Bizottsága idén is meghirdeti óegyiptomi rajzpályázatát diákcsoportok részére, ezúttal a „Nagy Aton himnusz” címen. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket most a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában a vírushelyzet miatt online kiállítás formájában mutatjuk be 2021. március 19. és április 17. között.

A pályázat célja, hogy az ókori egyiptomi költeményen keresztül a diákok ismerkedjenek az ókori Egyiptom Amarna kori életével, a korabeli vers műfajával, és ezek alapján saját maguk által készített képeken a megadott történetet be is mutassák. A bemutatáskor kérjük, hogy az egyiptomi stílust kövessék, ezzel a diákok az egyiptomi síkábrázolás szabályait is megismerik, és kipróbálják. Az új ismeretek és tapasztalatok mellett fejlődnek manuális képességeik, képzeleterejük és kiváló lehetőség nyílik a csapatépítésre meg team munkára, akár a neten keresztül is.

 A munkákat hagyományos, szabadkézi technikával és számítógépes megoldással (2D, 3D) egyaránt várjuk A pályaműveket kérjük A 4 vagy A3-as méretben elkészíteni. Kérjük, hogy hívják fel diákjaik figyelmét, és segítsék őket a feladatok megoldásának az összehangolásában, a csapatok tevékenységében bekövetkező nehézségek megoldásában.

Az 1-12. osztályos korosztályból vegyes és egy évfolyamos csapatokat egyaránt várunk,

(a) alsós,

(b) felsős és

(c) középiskolás

kategóriában. Kérjük, hogy a csapatok létszáma ne haladja meg a 10 főt.

Felnőtt, egyéni pályázatot is hirdetünk, melyre tanárok és szülők jelentkezését is várjuk – kiírása a Fáraók Földjén honlapon olvasható.

A jelentkezéshez kérjük kitölteni az itt következő nevezési lapot. Határidő:  2020. október 25.

További információ: http://ibisz.iif.hu/ozirisz/

E-mail: palyazatMEBT@gmail.com

Részvételi díj nincsen. A művek beadási határideje: november 25. (digitálisan kérjük beküldeni a fenti e-mail címre.)

Tanári tájékoztató: október 13., 17-18 h – a vírushelyzet miatt zoomon keresztül. A részvételi szándékot kérjük a palyazatmebt@gmail.com e-mailen jelezni, hogy meg tudjuk küldeni a belépéshez szükséges adatokat.

Reméljük, hogy a készülés során a közös élmény jó szórakozást fog nyújtani.

Értékelés szempontjai:

·         egyiptomi jelleg érvényesítése,

·         kompozíció / felépítés megszerkesztése,

·         a kivitelezés minősége,

·         esztétikai élmény,

·         egyediség, ötletesség

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó 2020. decemberében, Budapesten kerül megrendezésre.

Bővebb információt a fenti e-mail címen lehet kérni, ill. a Fáraók Földjén honlapon található.

Várjuk a jelentkezésüket a fenti e-mail címem, a beszkennelt jelentkezési lap elküldésével.

Pályázati feltételek:

A beküldött műveket és a megadott adatokat a MEBT saját adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a lent szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a pályázó nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Pályázni kizárólag olyan művekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. (A csapat vagy alkotóközösség is egy pályázónak számít.) Amennyiben a beadott művek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Mindenki csak a saját maga által készített művekkel pályázhat. A pályázatban nem fogadunk el a közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból gyűlöletkeltésre alkalmas műveket.

A Pályázó a művek elküldésével automatikusan és ingyenesen engedélyezi, hogy

–  pályázatát a MEBT honlapján és egyéb online felületein, publikációkban, kiadványokban közzétegye (akár banner, logó vagy más formában felhasználva is);

–  a zsűri által kiválasztott műveket és a rájuk vonatkozó, a pályázathoz kapcsolódó adatokat, a pályázat lezárta után a MEBT megőrizze,

–  a művek megtekintését időbeli korlát nélkül a MEBT online felületein ingyenesen biztosíthassa,

–  a pályaművek a MEBT rendezvényein, kiállításokon a nyilvánosság számára megtekinthetők legyenek.

A művekre a MEBT nem szerez kizárólagos felhasználási jogot.