Last Words pályázat

Halld meg a veszélybe került állatok utolsó szavait!

2020.10.01. – 2020.11.29.

SZÓLJ HOZZÁ! REAGÁLJ! FORMÁLJ VIZUÁLIS VÉLEMÉNYT!

 A debreceni NDK– Neue Debreczenische Kunst – művészcsoport, és a Deák17 Galéria által meghirdetett pályázat és kiállítás célja, hogy kortárs művészek és diákok alkotásain keresztül járjon körül egy sok kérdést felvető globális problémát: az emberi tevékenység által veszélybe kerülő élőlények pusztulását, a biodiverzitás csökkenését. A kiállítás kortárs művészek és diákalkotók munkáinak párhuzamos bemutatásával lehetőséget teremt a különböző generációk tapasztalatainak és gondolatainak cseréjére, a jövő gondolkodásának alakítására, alternatívák felvázolására. A kiállítás gerincét az NDK művészcsoport, valamint a meghívott kortárs képzőművészek témára reflektáló munkái adják, mely kiegészül a pályázatra beérkező, szakmai zsűri által válogatott diákmunkákkal.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:

A pályázattal és a kapcsolódó kiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet, a Földünket veszélyeztető megannyi probléma egyikére: az emberi tevékenység által veszélybe kerülő élőlények pusztulására, a biodiverzitás csökkenésére. A biodiverzitás szerepe az emberiség életében felbecsülhetetlen. Az emberi társadalom léte elképzelhetetlen a minket körülvevő élővilág nélkül. Mégis, a biodiverzitás csökkenése napjainkban is folyamatos. Az utóbbi évtizedekben az emberiség, eddig soha nem látott mértékben és sebességgel alakította át természetes környezetét, a legfőbb természetformáló erővé válva. Óriási területeket bevonva terjeszti ki mezőgazdasági és ipari tevékenységét, kiirtva vagy elüldözve az őshonos növény- és állatvilágot. Vajon át tudunk-e lépni saját árnyékunkon? Mindez csak rajtunk áll.

A mi felelősségünk, hogy hogyan használjuk egyre gyarapodó tudásunkat. Tudunk-e együtt élni a környezetünkkel, képesek vagyunk-e meghallani a veszélybe kerülő élőlények utolsó szavait, segélykiáltását, suttogó kérését vagy néma testbeszédét? A biodiverzitás megőrzése a fenntarthatóság alappillére, gyermekeink élhető jövőjének záloga. A te gyerekeid jövőjéé is.

  PÁLYÁZÓK KÖRE:

Országos nyílt pályázat általános iskolás és középiskolás diákok részére.

 RÉSZVÉTEL, ZSŰRIZÉS:

A pályázat ingyenes, részvételi díj nincs. Pályázni kizárólag digitális úton lehet, az oldal alján található online űrlapon keresztül. A digitálisan beküldött pályázatok közül szakmai zsűri választja ki a Deák17 Galériában kiállításra kerülő alkotásokat. A szervezők célja, hogy a főváros szívében, jól megközelíthető helyen, többszáz négyzetméteres kiállítótérben biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget tehetséges, fiatal alkotóknak, akik kortárs képzőművészekkel közösen állíthatják ki munkáikat, párbeszédbe állítva gondolataikat, reflexióikat.

 PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK:

1.       Pályázni digitális úton lehet egyéni, valamint közös, csoportos munkákkal is, Typeform felületen keresztül nyújtható be.

2.       Technikai, műfaji megkötés nincs. A pályamunka lehet festmény, rajz, grafika, fotó, installáció, térbútor, szobor, fényfestés, számítógépes program, animáció, videó. (Videófeltöltés esetén a YouTube-ra feltöltött nem listázott (nem nyilvános) videóként kérjük a videó linkjének megadását a pályázat benyújtása során az oldal alján található Typefrom felületen keresztül.)

3.       A pályamunka mérete a helyi adottságok, felfüggeszthetőség és szállíthatóság miatt:

–          Síkbeli munkák esetén: maximum A/2

–          Térben elhelyezhető nagyobb szobrok, installációk esetén: maximum 1,5 m², maximális tömeg≈10kg

4.       Digitális alkotások esetén a pályázót kérjük, a kiállításra való beválogatás esetén a munka személyes leadása előtt egyeztessen a Deák17 Galéria munkatársaival a technikai feltételekről

5.       A szervezők egyértelmű elvárása, hogy a téma vizuális feldolgozását a pályázók kellő tisztelettel közelítsék meg. Az alkotások nem tartalmazhatnak obszcén, pornográf, sértő, politikai, vallási elemeket. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria célközönsége a 3-23 év közötti gyerekek és fiatalok, így a kiállításra kerülő anyagok tekintetében szükséges figyelembe venni, hogy a korosztályba nagykorúak mellett óvodások, kisiskolások is tartoznak.

6.       A kiállításra beválogatott alkotások hátoldalára kérjük felragasztani a pályázati oldalon mellékelt átvételi elismervényt számítógéppel kitöltve! Átvételi elismervény nélküli munkákat nem áll módunkban átvenni, a kitöltött dokumentum hiánya a  pályázatból való automatikus kizárást vonja maga után. Kérjük, hogy amennyiben a kiállításra szánt munka több részből áll, mindegyik darab hátoldalán legyen feltüntetve név és elérhetőség, valamint a pályázati anyag csomagolását is lássák el a szükséges információkkal!

7.       16 éven aluli pályázó esetén szülői engedély beküldése szükséges a pályázáskor.

 FONTOS DÁTUMOK:

  • A pályázatok beküldési határideje digitális formában: 2020.11. 29., éjfél
  • A beérkezett pályamunkák zsűrizése: 2020.11. 30.  – 12. 07.
  • Pályázók értesítése: 2020.12.08–18.
  • A kiállításra beválogatott munkákat személyesen vagy postai úton várjuk a Galériába: 2021. 01. 05–08. között, hétköznapokon, nyitvatartási időben. Személyes behozatal esetén e-mailben történő előzetes időpont egyeztetése szükséges. Cím: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 1052. Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
  • Kiállításmegnyitó: 2021.01.15.
  • A kiállítás megtekinthető: 2021.01.16 – 02. 27.
  • Kiállított pályamunkák elszállítása: 2021.03.02.  – 03. 31., e-mailben előre egyeztett időpontban

 UTÓGONDOZÁS:

 A szervezőknek nem áll módjában a kiállított műveket visszapostázni, helyhiány miatt az alkotásokat a kiállítás után tovább megőrizni. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a kiállítás lebontását követően a megadott időszakban gondoskodjanak alkotásaik elszállításáról. A pályázók pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a beküldött alkotásaikat értesítésüket követően további helyeken is kiállíthassák a szervezők.

 Figyelem! A határidőn túl beérkező pályamunkákat nem áll módunkban befogadni!

  LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 Szülői engedély

Szabályzat

Átvételi elismervény

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS:

deak17galeria@gmail.com, +36-1-266-0482

 

powered by Typeform