Város tematikájú múzeumpedagógiai foglalkozásaink

A városban élünk nap mint nap, éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is tudatosan használják mindennapi környezetüket! Mindegyik foglalkozás előre egyeztetve kérhető adott tanórához, tananyaghoz is: vizuális kultúra, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv-és irodalom, művészettörténet, dráma-tánc, mozgókép-és médiaismeret, filozófia, technika, életvitel és gyakorlat.

  

BUDAPEST MENTÁLIS TÉRKÉP

Foglalkozás arról, merre járunk a fejünkben Budapesten

Ajánlott korosztály: 5-12 éveseknek

Időigény: 45 perc- 1óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

–  A foglakozás során közös mentális térképet rajzolunk a fővárosról, melyet mindenki saját útvonalaival tölthet meg. Így megláthatjuk, valójában mennyit is érzékelünk a fővárosból. Az üresen maradt területeket megpróbáljuk emlékeink és fantáziánk segítségével felidézni, hogy egészében lássuk a várost.  

– A térkép számunkra csak keret, amelyen keresztül a térkép kétdimenziós műfajával szemben a megismerés, a valóság  határait feszegetheti.

A közigazgatásilag jól behatárolt Budapest nem csupán házakból, utakból, terekből és közművekből álló városi architektúra, hanem egy személyes és közösségi tér, egy emlékeket (akár történelmet), érzelmeket és kapcsolatokat megjelenítő hálózat is.

– Beszélgetés a mentális térkép fogalmáról, felhasználásáról (térhasználat, határok, tájékozódási pontok, csomópontok, biztonságos és veszélyes terek az elmében).

– Képzeletbeli kultúrtörténeti „séta” Kolozsváron és Budapesten!

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

– ön- és világszemlélet

– kognitív készségek

– önkifejezés

– kreatív gondolkodás, problémamegoldó készség, figyelem és összpontosítás fejlesztése

 

 

MAKETTEZŐ WORKSHOP

Ajánlott korosztály:  8-14 éveseknek

Időigény: 1,5-2 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

– A makettezés a gyermekek elméleti és kézügyességi készségét is fejleszti.

– A gyerekek közösen ötletelnek funkcióról, anyaghasználatról, méretalkotásról, stílusokról, kiemelkedő kortárs építészeti makettek által is inspirálódva.

– Tervezés, anyagmegválasztás, formázás, kivitelezés, vegyes technikák, újrahasznosítás!

–  A makettező workshopunkon újratervezhetik a gyerekek a közeli Erzsébet teret, de akár tanmenetbe is beleilleszthetjük (történelmi városok makettezése)!

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

– Helyismeret, helyi kulturális értékek ismerete

– Építészeti és térképészeti alapismeretek, alaprajzolvasás ismerete.

– Épületelemzés az anyag, a rendeltetés és a forma összefüggéseivel

– Anyaghasználatban kreatív hulladékhasznosítás

– Papírművészeti, plasztikai és grafikai alapismeretek, térlátás fejlesztése

– Jó konstruáló készség, nyitottság, kreatív alkotó hozzáállás

– Kooperatív tanulási módszertan ismerete

 

 

VÁROS TESTKÖZELBŐL

Ajánlott korosztály: 10-18 éveseknek.

Időigény: 1-1,5 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

–  A foglalkozás során drámapedagógiai elemekkel megjelenítjük Budapestet, ahol mozgunk.

– A várost, ahol nap, mint megtesszük ugyanazokat a sétákat. De vajon minden apró részletre emlékezünk-e?

– Lesz közlekedés és pihenés, tömeg és csendes utcák, iskolás gyerekcsoportok és munkába igyekvő elfoglalt felnőttek. Lesznek utcákat szegélyező fák, vagy épp csak hatalmas épületrengeteg, mindezt zajokkal, hangokkal, mozgással.

– Mindennapi városi szituációkat keltünk életre és értünk meg mélyebben.

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

– Személyiség kibontakoztatása

– Asszociációs, improvizációs készség

– Nyitottság, kreatív alkotó hozzáállás

– Kooperatív tanulási módszertan ismerete

– Rugalmasság, kezdeményező készség

– Kommunikációs, szocializációs képességek

– Testi és térbeli biztonság javul

 

 

TERVEZZ VÁROST! VÁROSTERVEZÉS – PROJEKTMENEDZSMENT

Ajánlott korosztály: 14-18 éveseknek

Időigény: 1-1,5 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

– A csoportok feladata, hogy megtervezzék, felújítsák az Erzsébet teret. A csoport tagjai nemcsak terveznek, de különböző fogyasztói csoportokat is alkotnak, a csoportjuk igényeinek megfelelő teret hoznak létre.

– “Fogyasztói csoportok”: nyugdíjas, kismama/kisgyermekes család, 16-23 év közötti fiatal, vendéglátós, megrendelő/állam/főváros

– A csoportoknak össze kell állítani a nekik kiosztott/választott érdekcsoport igényeit és egy makettet készíteni a változtatásokról újrahasznosított anyagokból, majd prezentálni, megvitatni a többi érdekcsoporttal.

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

– Nézőpont-váltás

– Tudatos városi tervezésbe és közösségi tervezésben való részvételt

–  A projektmenedzsment skilleket is magáévá teheti

– Érvelés és vita képességének fejlesztése.

 

 

 

Mindegyik foglalkozás előre egyeztetve kérhető adott tanórához, tananyaghoz is: vizuális kultúra, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv-és irodalom, művészettörténet, dráma-tánc, mozgókép-és médiaismeret, filozófia, technika, életvitel és gyakorlat.

 

A FOGLALKOZÁSOK LEÍRÁSA LETÖLTHETŐ INNEN!

 

A foglalkozás során fényképeket is készítünk, a szolgáltatás igénybevételével a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételeket a Galéria kommunikációs anyagaiban, sajtómegjelenései során használja fel.