Színes város – múzeumpedagógiai foglalkozás

 

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás, melyen a drámapedagógia és a vizuális nevelés eszközeivel vizsgáljuk a személyes tér és a városi tér kapcsolatát.

 

Kapcsolódás a NAT-hoz: Művészetek/ Vizális kultúra, Dráma és tánc, Ember és társadalom/Etika, Történelem, társadalomismeret és államplogári ismeretek.

A foglalkoás sikerrel beépíthető rajzórák, drámaórák illetve viselkedéstan és erkölcstan órák tematikájába

Korcsoport: 9-13 év

 

Játékos, interaktív folyamatban kapcsoljuk össze a kiállítási tárgyakat a gyerekek személyes élményeivel. A kreatív önkifejezés lehetőséget teremt mind a csoportként való együttműködésre, mind az egyéni készségek fejlesztésére. A múzeum teréhez való személyes kapcsolódás segíti az önálló kulturális gondolkodás kialakulását. A foglalkozás játékai közöségépítő gyakorlatokként is működnek, így segítik a tanári, osztályfőnöki munkát, Akár összeszokott csoportban is létrehozhatnak új kapcsolatokat, a kis- és nagycsoportos munka a személyesség különböző szintjein mozog, szabad teret adva a gyerekeknek az egymással való kommunikációra.

A gyakorlatok fontos fókusza a kommunikációs készségfejlesztés: megnyilatkozás és kommunikáció a csoportban, egyéni prezentációs készségek, információelemzés és rendszerezés interjúgyakorlatokban. Emellett fontos a vizuális gondlkodás, kreativitás fejlesztése,kultrális intézményekhez való pozitív, aktív hozzáállás kialakítása, ezen keresztül aktív állampolgárságra való nevelés.

A foglalkozást tartja: Kallos Viola drámapedagógus és Kálmán Zsófia művészetterapeuta

Jelentkezés: muzeumpedagogia@deak17galeria.hu

 

A foglalkozás során fényképeket is készítünk, a szolgáltatás igénybevételével a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételeket a Galéria kommunikációs anyagaiban, sajtómegjelenései során használja fel.