Misszió

A Deák17 Galéria egyedülálló abban, hogy a kortárs művészetet elsősorban a fiatalok számára közvetíti. Fogékonyságra és nyitottságra építve az intézmény hozzájárul egy fenntartható, elfogadó világ és társadalom kialakulásához.

A Galéria a küldetését az alábbi értékek szerint végezi:

NYITOTTSÁG: Az intézmény nyitott a legkülönfélébb alkotói megnyilvánulásokra, az új témákra és ismeretlen metódusokra. Élő kapcsolatot tart fenn közönségével és társintézményeivel, akiket együttműködő partnernek tekint. A Galéria nem elszigetelt intézmény, hanem folyamatosan kapcsolódik egyéb tudományterületekhez, annak érdekében, hogy saját közönségét mind szélesebb körben szólítsa meg.

HATÉKONYSÁG: A Galéria optimálisan használja fel az erőforrásait, az eredményeket és a ráfordításokat méri. Következetesen és hatékonyan folytatja működését.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDAT: A Galéria kiállítási témáival, foglalkozásaival rendszeresen irányítja a gyermekek, fiatalok figyelmét társadalmi és környezeti problémák felé. Közönségét a kortárs művészeten keresztül és a múzeumpedagógia eszközeivel felelősségteljesebb városlakókká és felnőttekké kívánja nevelni. Mindennapi működésében is hozzájárul egy fenntartható, környezetbarát, elfogadó világ és társadalomkialakulásához, melyet az intézményben közösségi szolgálatot, egyetemi gyakorlatot teljesítők és a munkatársak körében is népszerűsít.

IGÉNYESSÉG: Az intézmény által folytatott tevékenységek minőségileg és szakmailag is magas színvonalat céloznak meg. Ezt a fajta igényességet a Galéria munkatársai mind személyükben, mind munkájukkal közvetítik a külvilág felé.
ÖSSZHANG: Fontos a Galéria számára az együttműködés kultúrájának kialakítása és fenntartása az intézményen belüli mindennapi közös munkában, valamint a partnerekkel és a látogatókkal való viszonyrendszerben egyaránt.

KÍSÉRLETEZÉS: A Galéria munkatársai nyitottak az innovációra és az új ötletekre. Támogatják a kísérletezést, és vállalják, hogy nem minden kísérlet jár sikerrel.

TISZTELET: A Galéria munkatársai tiszteletben tartják az intézmény által kitűzött célokat, megfogalmazott értékeket és küldetést. Figyelembe veszik az intézmény tevékenységével kapcsolatba kerülő partnerek és munkatársak szempontjait, illetve a látogatók igényeit és visszajelzését.

Vízió

A Budapest szívében található Deák17 Galéria olyan művészetközvetítő szereplővé szeretne válni 2023-ra, amely új irányokat mutatva egyedülálló módon a fiatalokat kívánja a kortárs művészet világába kalauzolni más kulturális intézmények szoros együttműködésével. Az elkövetkező időszak fókuszában áll, hogy tevékenységeivel a kisgyermekek mellett a 14-23 éves korcsoport igényire is aktívan reagáljon.

Galériatörténet

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák17 Galéria 2014 óta mutatja be hazai képzőművészek és gyermekalkotók munkáit. A hazai galériák között egyedülálló módon az intézmény középpontjában a fiatal, 6 és 23 év közötti alkotók állnak. A Galéria fennállása óta közösségi térként is működik. A kiállításokon kívül gyakran szervez különféle kulturális programokat, családi matinékat, nyári táborokat. Ezenkívül hiánypótló, művészeti nevelést támogató feladatot lát el. Számos szakmai programnak, konferenciának, előadásnak, kerekasztal-beszélgetésnek és továbbképzésnek ad helyet.

2020 – A Galéria elnyerte a Családbarát és Közösségi Múzeum címet.

2017 – Megjelent A kör négyszögesítése sorozat első kötete, amely a Galéria 2015-ös és 2016-os múzeumpedagógiai programjait foglalja össze. A sorozat második és harmadik kötete kétévente jelent meg.

2016 – A Városi Füzetek sorozat részeként megjelent a Városi Titkos Füzet családi foglalkoztató könyv, amely a Belváros érdekességeit mutatja be játkos formában. A sorozat további részei, a Városi Zöld Füzet, amely a főváros zöld területeit és azok rejtélyeit mutatja be, a harmadik kötete a Városi Sport Füzet, mely Budapesten belüli sportolási lehetőségekkel és szabadidős tevékenységekkel foglalkozik. A negyedik kötettel, a Városi Dekor Füzet-tel a családok játékos formában fedezhetik fel a Belváros klasszikus és modern építészetét, homlokzatdíszítési technikáit.

2015 – 6.797 fő látogatott el a Galéria kiállításaira már a megalakulásának első évben.

2014 – December 17-én megnyílt a Deák17 Galéria.

Kiállítási irányelvek a Deák17 Galériában

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria célközönsége a 3-23 év közötti gyerekek és fiatalok, így a kiállításra kerülő anyagok tekintetében szükséges figyelembe venni, hogy a korosztályba nagykorúak mellett óvodások, kisiskolások is tartoznak. A kiskorúak számára sértő, kizárólag szülői felügyelet mellett bemutatható tartalmakat a Galériában nem minden esetben van lehetőség kiállítani, erről előzetesen a Galéria munkatársaival szükséges egyeztetni.
A Galéria kiállítótereiben kizárólag saját szellemi tulajdonú alkotások kiállítására van lehetőség, a szerzői jogokat tiszteletben kell tartani. A plágium bármilyen formája a mű kiállítótérből való eltávolítását vonja maga után.

A kiállítások nem tartalmazhatnak obszcén, pornográf, sértő, politikai vagy vallási elemeket. A kiállításra kerülő alkotás nem lehet kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg megosztó tartalmú, tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a személyiségi jogokat, különösen a képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó alapvető jogokat és jogosultságokat.

A Galéria terében rendszeresen megtalálható egy vendégkönyv. Az itt megtalálható egyéni látogatói, közösségi és lakossági bejegyzéseket, visszajelzéseket rendszeresen elemezzük. A visszajelzéseket új szolgáltatásaink kialakításához és közösségekkel való kommunikációnk kidolgozásakor is hasznosítjuk.

Bemutatkozó videó

Munkatársaink

Kaposi Dorka

KAPOSI Dorka

Igazgató (szülési szabadságon)

Mit csinálok a galériában: az intézményt 2015-ös alapítása óta vezetem, ahol a kiállítások és programok fő irányvonalának kialakításáért vagyok felelős.

Tanulmányok: művészettörténész szakon végeztem 2008-ban az ELTE Bölcsészet Tudomány Karán, ahol a tanári diplomámat múzeumpedagógia szakiránnyal egészítettem ki. Külföldi tanulmányaimat Erasmus programmal az Universitá di Roma – La Sapienzán folytattam, múzeumi gyakorlatomat pedig a velencei Peggy Guggenheim Collectionban töltöttem.

Munkatapasztalat: Művészeti asszisztensként és kurátorként dolgoztam 5 évig a kortárs magyar és nemzetközi képzőművészetet bemutató Holdudvar, majd Hadik-Ház és Szatyor Galériában. Munkahelyeimen kívül számos más magyar és külföldi kortárs művészeti kiállítások szerveztem és nyitottam meg (B29 Galéria, Platán és LATARKA Galéria, Brody Studios, stb.). Kurátori tevékenységének középpontjában a képzőművészet nem szokványos megjelenési formái (vagy annak hiánya) állnak. Nemzetközi projektekben, tapasztalatcseréken 2001 óta veszek részt (Anglia, Olaszország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Törökország, Ukrajna), ennek köszönhetően sokat láttam, utaztam.

Beszélt nyelvek: angol, olasz

Elérhetőség:
manager@deak17galeria.hu

GARAMI Gréta

Igazgatóhelyettes

Mit csinálok a galériában: Tartós távolléte alatt a galéria vezetőjét helyettesítem. A kiállítások, programok éves tervezéséért és a galéria csapatának összetartásáért vagyok felelős.

Tanulmányok: Az ELTE BTK művészettörténet szakán szereztem bölcsész és tanári diplomát, valamint a PPKE HTK-n tanultam. Később a MOME művészeti menedzser szakirányán képeztem tovább magam.

Munkatapasztalat: Pedagógusként a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium gimnáziumi, OKJ-s és esti felnőttképzésének voltam oktatója és művészeti projektjeinek, kiállításainak szervezője. Kurátorként a T-Art Alapítványban és az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában dolgoztam, ahol kortárs képzőművészeti kiállításokkal, projektekkel és kiadványokkal foglalkoztam. Művészettörténészként publikációim elsősorban az Új Művészetben jelentek meg. Művészetközvetítőként számos előadást, tárlatvezetést, megnyitót és sétát tartottam országszerte. Két kamasz leánygyermek édesanyja vagyok.

Beszélt nyelvek: angol, olasz

Elérhetőség:
manager@deak17galeria.hu
+36709677812

Garami Gréta
Turóczi Réka Sára

TURÓCZI Réka Sára

Művészettörténész, kiállításrendező

Mit csinálok a galériában: A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában én felelek a kiállítások szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az ezekhez kapcsolódó kísérőprogramok szervezéséért.

Tanulmányok: Művészettörténeti alap- és mesterdiplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem. Fő kutatási területem a hazai kortárs fotográfia és képzőművészet. Egyetemi tanulmányaim során több, itthoni kortárs galéria munkatársa is voltam, ahol a kiállítások szervezésében és kreatív szövegek írásában is részt vettem.

Elérhetőség:
art@deak17galeria.hu
+36202679625

PETRŐCZ Evelin

Alkotóművészetet támogató munkatárs junior

Mit csinálok a galériában:  Feladataim közé tartozik a Galéria kiállításaihoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások vezetése, a nyári táborok és a Világjáró Gyerekek programsorozat szervezése és koordinálása.

Tanulmányok: A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem szabadbölcsészként, művészettörténet szakiránnyal majd szintén itt folytattam a mesterképzést művészettörténet szakon. Emellett gyermekjóga oktató és grafikus képzést is végeztem.

Munkatapasztalat: Már az egyetemi szakmai gyakorlatomat is a Deák17 Galériában töltöttem. Emellett a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziumban tanítottam művészettörténetet OKJ és esti felnőttképzésen.

Elérhetőség:
muzeumpedagogia@deak17galeria.hu
+36203286399

Petrőcz Evelin
Kiss Richárd

KISS Richárd

Kommunikációs munkatárs

Mit csinálok a galériában: A Galéria mindenféle kommunikációjáért vagyok felelős, így többek között a PR és marketing tevékenyégekért is. Én kezelem a Galéria honlapját és közösségi oldalait, emellett kitalálom a kiállításokhoz és az eseményekhez kapcsolódó kommunikációs terveket. Az én kezeim közül kerül ki a hírlevél, a sajtóanyagok, én írom a szórólapok és plakátok szövegeit illetve a különböző szakmai beszámolókat is én készítem.

Tanulmányok: A Szegedi Tudományegyetemen szereztem pszichológus diplomát, tanácsadás- és iskolapszichológus szakirányon. Ezt követően a Hollóka Grafikai Műhelyben végeztem el egy tervezőgrafikus képzést.

Szakmai tapasztalat: Többek között sok nemzetközi, Erasmus+ tréninget szerveztem már, aminek középpontjában a csoportos, élményalapú ifjúsági munka volt, ezen kívül önkénteskedtem egy évet egy észtországi iskolában. A Deák17 Galéria mellett szabadúszó tervezőgrafikusként is tevékenykedem.

Elérhetőség:
press@deak17galeria.hu
+36202678567