Misszió

Egyedülállóak vagyunk abban, hogy a kortárs művészetet elsősorban a fiatalok számára közvetítjük. Fogékonyságukra és nyitottságukra építve hozzájárulunk egy fenntartható, elfogadó világ és társadalom kialakulásához.

Küldetésünket az alábbi értékek szerint végezzük:

NYITOTTSÁG: Az intézmény nyitott a legkülönfélébb alkotói megnyilvánulásokra, az új témákra és ismeretlen metódusokra. Élő kapcsolatot tart fenn közönségével és társintézményeivel, akiket együttműködő partnernek tekint. A Galéria nem elszigetelt intézmény, hanem folyamatosan kapcsolódik egyéb tudományterületekhez, annak érdekében, hogy saját közönségét mind szélesebb körben szólítsa meg.
HATÉKONYSÁG: A Galéria optimálisan használja fel az erőforrásait, az eredményeket és a ráfordításokat méri. Következetesen és hatékonyan folytatja működését.
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDAT: A Galéria kiállítási témáival, foglalkozásaival rendszeresen irányítja a gyermekek, fiatalok figyelmét társadalmi és környezeti problémák felé. Közönségét a kortárs művészeten keresztül és a múzeumpedagógia eszközeivel felelősségteljesebb városlakókká és felnőttekké kívánja nevelni. Mindennapi működésében is hozzájárul egy fenntartható, környezetbarát, elfogadó világ és társadalomkialakulásához, melyet az intézményben közösségi szolgálatot, egyetemi gyakorlatot teljesítők és a munkatársak körében is népszerűsít.
IGÉNYESSÉG: Az intézmény által folytatott tevékenységek minőségileg és szakmailag is magas színvonalat céloznak meg. Ezt a fajta igényességet a Galéria munkatársai mind személyükben, mind munkájukkal közvetítik a külvilág felé.
ÖSSZHANG: Fontos a Galéria számára az együttműködés kultúrájának kialakítása és fenntartása az intézményen belüli mindennapi közös munkában, valamint a partnerekkel és a látogatókkal való viszonyrendszerben egyaránt.
KÍSÉRLETEZÉS: A Galéria munkatársai nyitottak az innovációra és az új ötletekre. Támogatják a kísérletezést, és vállalják, hogy nem minden kísérlet jár sikerrel.
TISZTELET: A Galéria munkatársai tiszteletben tartják az intézmény által kitűzött célokat, megfogalmazott értékeket és küldetést. Figyelembe veszik az intézmény tevékenységével kapcsolatba kerülő partnerek és munkatársak szempontjait, illetve a látogatók igényeit és visszajelzését.

Videó

A Galéria 2020. december 17-én 6 éves lett. Nézzétek meg születésnapi videónkat!

Vízió

A Budapest szívében található Deák17 Galéria olyan művészetközvetítő szereplővé szeretne válni 2023-ra, amely új irányokat mutatva egyedülálló módon a fiatalokat kívánja a kortárs művészet világába kalauzolni más kulturális intézmények szoros együttműködésével. Az elkövetkező időszak fókuszában áll, hogy tevékenységeivel a kisgyermekek mellett a 14-23 éves korcsoport igényire is aktívan reagáljon.

Galériatörténet

A Deák 17 Galériában 2014 óta mutatjuk be hazai képzőművészek és gyermekalkotók munkáit. A hazai galériák között egyedülálló módon nálunk a középpontban a fiatal, 6 és 23 év közötti alkotók állnak. A Galéria fennállása óta közösségi térként is működik. A kiállításokon kívül gyakran szervezünk különféle kulturális programokat, családi matinékat, nyári táborokat. Ezenkívül hiánypótló, művészeti nevelést támogató feladatot látunk el. Számos szakmai programnak, konferenciának, előadásnak, kerekasztal-beszélgetésnek és továbbképzésnek adunk helyet.

2020 – A Galéria elnyerte a Családbarát és Közösségi Múzeum címet.

2019 – Először képviselte a Galériát saját kabalafigurája, Arti cica.

2018 – Megjelent a Városi Zöld Füzet családi foglalkoztató könyv, amely a főváros zöld területeit és azokhoz kapcsolódó érdekességeket mutat be. A Füzetből 1255 példányt vettek át a Galériában az érdeklődők.

2017 – Megjelent A kör négyszögesítése sorozat első kötete, amely a Galéria 2015-ös és 2016-os múzeumpedagógiai programjait foglalja össze.

2016 – 34 diák összesen 743 órában végzett iskolai közösségi szolgálatot a Deák17-ben.

2015 6797 fő látogatott el a Galéria kiállításaira már a megalakulásának első évben.

2014 – December 17-én megalakult a Deák17 Galéria.

Munkatársaink

Kaposi Dorka

Kaposi Dorka

Igazgató

Mit csinálok a galériában: az intézményt 2015-ös alapítása óta vezetem, ahol a kiállítások és programok fő irányvonalának kialakításáért vagyok felelős.

Tanulmányok: művészettörténész szakon végeztem 2008-ban az ELTE Bölcsészet Tudomány Karán, ahol a tanári diplomámat múzeumpedagógia szakiránnyal egészítettem ki. Külföldi tanulmányaimat Erasmus programmal az Universitá di Roma – La Sapienzán folytattam, múzeumi gyakorlatomat pedig a velencei Peggy Guggenheim Collectionban töltöttem.

Munkatapasztalat: Művészeti asszisztensként és kurátorként dolgoztam 5 évig a kortárs magyar és nemzetközi képzőművészetet bemutató Holdudvar, majd Hadik-Ház és Szatyor Galériában. Munkahelyeimen kívül számos más magyar és külföldi kortárs művészeti kiállítások szerveztem és nyitottam meg (B29 Galéria, Platán és LATARKA Galéria, Brody Studios, stb.). Kurátori tevékenységének középpontjában a képzőművészet nem szokványos megjelenési formái (vagy annak hiánya) állnak. Nemzetközi projektekben, tapasztalatcseréken 2001 óta veszek részt (Anglia, Olaszország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Törökország, Ukrajna), ennek köszönhetően sokat láttam, utaztam.

Beszélt nyelvek: angol, olasz

Elérhetőség: manager[kukac]deak17galeria[pont]hu

Garami Gréta

Igazgató SZMSZ szerinti helyettese

Mit csinálok a galériában: Tartós távolléte alatt a galéria vezetőjét helyettesítem. A kiállítások, programok éves tervezéséért és a galéria csapatának összetartásáért vagyok felelős.

Tanulmányok: Az ELTE BTK művészettörténet szakán szereztem bölcsész és tanári diplomát, valamint a PPKE HTK-n tanultam. Később a MOME művészeti menedzser szakirányán képeztem tovább magam.

Munkatapasztalat: Pedagógusként a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium gimnáziumi, OKJ-s és esti felnőttképzésének voltam oktatója és művészeti projektjeinek, kiállításainak szervezője. Kurátorként a T-Art Alapítványban és az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában dolgoztam, ahol kortárs képzőművészeti kiállításokkal, projektekkel és kiadványokkal foglalkoztam. Művészettörténészként publikációim elsősorban az Új Művészetben jelentek meg. Művészetközvetítőként számos előadást, tárlatvezetést, megnyitót és sétát tartottam országszerte. Két kamasz leánygyermek édesanyja vagyok.

Beszélt nyelvek: angol, olasz

Elérhetőség: manager[kukac]deak17galeria[pont]hu

Ványa Zsófi

Művészettörténész, kiállításrendező

Mit csinálok a galériában: A kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok szervezése a feladatom.

Tanulmányok: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán, modern magyar irodalom szakirányon szereztem diplomát. A második mesterképzésemet a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem művészettörténet szakon. Az egyetemi szakmai gyakorlatomat a Deák17 Galériában folytattam.

Munkatapasztalat: Művészeti tanácsadóként dolgoztam a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-nél, ahol elsősorban a művészeti pályázatok lebonyolításáért, szervezéséért feleltem, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumban asszisztensként tevékenykedtem.

Beszélt nyelvek: angol, olasz

Elérhetőség: art[kukac]deak17galeria[pont]hu

András Tünde

Alkotóművészetet támogató munkatárs

Mit csinálok a galériában:  A Galéria kiállításaihoz dolgozok ki múzeumpedagógiai foglalkozásokat, feladataim közé tartozik a Világjáró Gyerekek programsorozat szervezése és koordinálása, valamint a nyári táborok megtartása.

Tanulmányok: Kolozsváron a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen végeztem, alap-és mesterképzésen, festészet szakon. Erasmus programmal külföldi tanulmányi áthallgatáson vettem részt Olaszországban, Macerataban, az Accademia di belle arti egyetemen.

Munkatapasztalat: Gyakornoki munkát, Erasmus+ programmal a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógiai osztályán, valamint a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában végeztem.

Elérhetőség: muzeumpedagogia[kukac]deak17galeria[pont]hu

Heilman Petra Kata

Kommunikációs munkatárs

Mit csinálok a galériában: A PR és marketing tevékenyégekért vagyok felelős. Többek között én kezelem a Galéria honlapját és közösségi oldalait. Kitalálom a kiállításokhoz és az eseményekhez kapcsolódó kommunikációs terveket. Én írom a hírlevelet, kiküldöm a sajtóanyagot, szövegezem a szórólapokat és a plakátokat, illetve a különböző szakmai beszámolók elkészítéséért is én vagyok a felelős.

Tanulmányok: A Hubay Jenő Zeneiskola zongora szakán művészeti alapvizsgát szereztem. A SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium közművelődési és közönségkapcsolati szakán végeztem művészeti szervezőként.

Szakmai tapasztalat: Kezdetben közösségi szolgálatosként, majd önkéntesként tevékenykedtem a Deák17 Galériában. A felsőoktatási tanulmányaim alatt a szakmai gyakorlatomat szintén Galériában végeztem. Korábban a XVIII. kerületi Tomory Lajos Múzeumban dolgoztam – a Magyar Nemzeti Múzeum foglalkoztatásában – rendezvényszervező munkatársként. A múzeumban a programszervezés feladatai mellett kommunikációs és marketing feladatokat is elláttam.

Elérhetőség: press[kukac]deak17galeria[pont]hu

Madácsné Farkasinszky Zsuzsanna

Irodavezető

Mit csinálok a Galériában: Az iroda vezetéséért vagyok felelős a Galériában.  Az Intézmény operatív és adminisztratív feladatait látom el, úgy mint az iktatást, iratkezelést, szerződések megírását, nyilvántartások vezetését. Én tartom a kapcsolatot az új Gazdasági Szervezettel is.

Munkatapasztalat: Titkársági előadó voltam a Mozaik Gazdasági Szervezetnél, ahol az iktatásért, iratkezelésért, szerződések megírásáért és nyilvántartásért és minden ezzel kapcsolatos feladatért voltam felelős. Továbbá kapcsolatot tartottam a hozzá tartozó intézményekkel, mint például a Deák17 Galériával is. A Mozaik Gazdasági Szervezet megszűnése után áthelyezéssel kerültem a Galériába.

Elérhetőség: info[kukac]deak17galeria[pont]hu