Város tematikájú múzeumpedagógiai foglalkozásaink

A városban élünk nap mint nap, éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is tudatosan használják mindennapi környezetüket! Mindegyik foglalkozás előre egyeztetve kérhető adott tanórához, tananyaghoz is: vizuális kultúra, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv-és irodalom, művészettörténet, dráma-tánc, mozgókép-és médiaismeret, filozófia, technika, életvitel és gyakorlat.

  

BUDAPEST MENTÁLIS TÉRKÉP

Foglalkozás arról, merre járunk a fejünkben Budapesten

Ajánlott korosztály: 5-12 éveseknek

Időigény: 45 perc- 1óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

-  A foglakozás során közös mentális térképet rajzolunk a fővárosról, melyet mindenki saját útvonalaival tölthet meg. Így megláthatjuk, valójában mennyit is érzékelünk a fővárosból. Az üresen maradt területeket megpróbáljuk emlékeink és fantáziánk segítségével felidézni, hogy egészében lássuk a várost.  

- A térkép számunkra csak keret, amelyen keresztül a térkép kétdimenziós műfajával szemben a megismerés, a valóság  határait feszegetheti.

A közigazgatásilag jól behatárolt Budapest nem csupán házakból, utakból, terekből és közművekből álló városi architektúra, hanem egy személyes és közösségi tér, egy emlékeket (akár történelmet), érzelmeket és kapcsolatokat megjelenítő hálózat is.

- Beszélgetés a mentális térkép fogalmáról, felhasználásáról (térhasználat, határok, tájékozódási pontok, csomópontok, biztonságos és veszélyes terek az elmében).

- Képzeletbeli kultúrtörténeti „séta” Kolozsváron és Budapesten!

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

- ön- és világszemlélet

- kognitív készségek

- önkifejezés

- kreatív gondolkodás, problémamegoldó készség, figyelem és összpontosítás fejlesztése

 

 

MAKETTEZŐ WORKSHOP

Ajánlott korosztály:  8-14 éveseknek

Időigény: 1,5-2 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

- A makettezés a gyermekek elméleti és kézügyességi készségét is fejleszti.

- A gyerekek közösen ötletelnek funkcióról, anyaghasználatról, méretalkotásról, stílusokról, kiemelkedő kortárs építészeti makettek által is inspirálódva.

- Tervezés, anyagmegválasztás, formázás, kivitelezés, vegyes technikák, újrahasznosítás!

-  A makettező workshopunkon újratervezhetik a gyerekek a közeli Erzsébet teret, de akár tanmenetbe is beleilleszthetjük (történelmi városok makettezése)!

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

- Helyismeret, helyi kulturális értékek ismerete

- Építészeti és térképészeti alapismeretek, alaprajzolvasás ismerete.

- Épületelemzés az anyag, a rendeltetés és a forma összefüggéseivel

- Anyaghasználatban kreatív hulladékhasznosítás

- Papírművészeti, plasztikai és grafikai alapismeretek, térlátás fejlesztése

- Jó konstruáló készség, nyitottság, kreatív alkotó hozzáállás

- Kooperatív tanulási módszertan ismerete

 

 

VÁROS TESTKÖZELBŐL

Ajánlott korosztály: 10-18 éveseknek.

Időigény: 1-1,5 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

-  A foglalkozás során drámapedagógiai elemekkel megjelenítjük Budapestet, ahol mozgunk.

- A várost, ahol nap, mint megtesszük ugyanazokat a sétákat. De vajon minden apró részletre emlékezünk-e?

- Lesz közlekedés és pihenés, tömeg és csendes utcák, iskolás gyerekcsoportok és munkába igyekvő elfoglalt felnőttek. Lesznek utcákat szegélyező fák, vagy épp csak hatalmas épületrengeteg, mindezt zajokkal, hangokkal, mozgással.

- Mindennapi városi szituációkat keltünk életre és értünk meg mélyebben.

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

- Személyiség kibontakoztatása

- Asszociációs, improvizációs készség

- Nyitottság, kreatív alkotó hozzáállás

- Kooperatív tanulási módszertan ismerete

- Rugalmasság, kezdeményező készség

- Kommunikációs, szocializációs képességek

- Testi és térbeli biztonság javul

 

 

TERVEZZ VÁROST! VÁROSTERVEZÉS – PROJEKTMENEDZSMENT

Ajánlott korosztály: 14-18 éveseknek

Időigény: 1-1,5 óra

 

Művészeti foglalkozás menete:

- A csoportok feladata, hogy megtervezzék, felújítsák az Erzsébet teret. A csoport tagjai nemcsak terveznek, de különböző fogyasztói csoportokat is alkotnak, a csoportjuk igényeinek megfelelő teret hoznak létre.

- "Fogyasztói csoportok": nyugdíjas, kismama/kisgyermekes család, 16-23 év közötti fiatal, vendéglátós, megrendelő/állam/főváros

- A csoportoknak össze kell állítani a nekik kiosztott/választott érdekcsoport igényeit és egy makettet készíteni a változtatásokról újrahasznosított anyagokból, majd prezentálni, megvitatni a többi érdekcsoporttal.

 

Személyes kompetenciák fejlesztéséhez:

- Nézőpont-váltás

- Tudatos városi tervezésbe és közösségi tervezésben való részvételt

-  A projektmenedzsment skilleket is magáévá teheti

- Érvelés és vita képességének fejlesztése.

 

 

 

Mindegyik foglalkozás előre egyeztetve kérhető adott tanórához, tananyaghoz is: vizuális kultúra, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv-és irodalom, művészettörténet, dráma-tánc, mozgókép-és médiaismeret, filozófia, technika, életvitel és gyakorlat.

 

A FOGLALKOZÁSOK LEÍRÁSA LETÖLTHETŐ INNEN!

 

A foglalkozás során fényképeket is készítünk, a szolgáltatás igénybevételével a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételeket a Galéria kommunikációs anyagaiban, sajtómegjelenései során használja fel.